1. července 2013

Somma / Somme

Dnes (1. července) je výročí začátku bitvy na řece Sommě, jedné z nejkrvavějších bitev 1. světové války. Během pěti měsíců (červenec až listopad 1916) v ní padlo přes 300 000 vojáků. Jen za její první den bylo zabito na britské straně (jedna ze tří bojujících armád) 19 240 mužů.

Celkové ztráty v bitvě (zahrnující mrtvé, raněné i padlé do zajetí) přesahují
1 milion mužů.


"Somma. V celých dějinách nelze naleznout hrůznějšího slova." (Friedrich Steinbrecher, německý důstojník)

"Ti, kdo u toho nebyli, nikdy nepochopí. Pro ně zůstanou Verdun, Douaumont, Somma jen slova, nic než pouhá slova. (Ernst Johannsen, účastník bitvy u Verdunu)

Památce všech mrtvých a zničených, obětí první světové války.

"Wer nicht dabei war,
der wird es später nie erfassen.
Für den werden Verdun, Douaumont, Somme
nur Worte, nichts als bloße Worte sein.
"


Today (1st July) is the anniversary of the beginning of the Battle of the Somme, one of the bloodiest battles of the First World War. More than 300 000 soldiers were killed in the five months (July–November 1916) that the battle took. In the first one day of the battle, 19 240 soldiers of the British army (one of the three of the fighting armies) died

Total losses of the battle (including soldiers dead, wounded and taken as prisoners) make up more than 1 million men. 

"Somme. The whole history of the world cannot contain a more ghastly word." (Friedrich Steinbrecher, German officer)

"Those who weren't there will never understand. For those who weren't there, Verdun, Douaumont, Somme will be only words, and nothing but words." (Ernst Johannsen, soldier of the battle of Verdun)

To all the dead and destroyed, victims of the First World War. Rest in peace.Žádné komentáře:

Okomentovat