We'll be kind: Zvířata ve válce: Koně v první světové válce

8. ledna 2014

Zvířata ve válce: Koně v první světové válce

EDIT: Aktuální seznam mých textů naleznete v tomto příspěvku.


Zde bych se chtěla podělit o své dosud publikované práce na téma používání tažných zvířat v první světové válce a v širším kontextu používání zvířat ve válkách vůbec. Všechny mé texty jsou publikované na českém webu vědního oboru Human-Animal Studies humanimal.cz, který zkoumá vztahy mezi zvířaty a lidmi z mnoha společenskovědních perspektiv.

Většina textů vznikla v rámci mého studia pro některý ze studovaných předmětů. V tomto roce obhajuji svoji bakalářskou práci na téma tažných zvířat v první světové válce na historii FF UK a v následujících letech hodlám v tomto tématu pokračovat, představit jej na tematických konferencích a připravit k vydání skromnou publikaci.


Zvíře na bojišti 1. světové války: koně a přepravní zvířata
bakalářská práce obhájená na Ústavu českých dějin FF UK v roce 2014
Zvíře na bojišti 1. světové války: koně a přepravní zvířata

Hospodářské využití zvířat za dvou světových válek v kontextu přechodu k mechanizaci
esej pro předmět Hospodářské dějiny
Hospodářské využití zvířat za dvou světových válek v kontextu přechodu k mechanizaci

Zvířata ve válkách jako problém pro sociální dějiny
esej pro předmět Společenský život nejen v dlouhém 19. století
Zvířata ve válkách jako problém pro sociální dějiny

Bratři ve zbroji - zvířata ve válkách a v armádních laboratořích
článek napsaný pro A2 č. 13/2013 (v redakčně upravené verzi publikováno zde)
Bratři ve zbroji - zvířata ve válkách a v armádních laboratořích

Koně a tanky - živé a neživé v první světové válce
esej pro předmět Technické projevy každodennosti
Koně a tanky - živé a neživé v první světové válce

Německý voják krytý mrtvým koněm, zřejmě druhá světová válka. Agencja FORUM.


PS. Budete-li si chtít na toto téma poslechnout přednášku, přijeďte v březnu tohoto roku do Brna, kde budu přednášet na Veganfestu (veganfest.cz).

Za případné komentáře k textům budu vděčná.

---
Tento blog můžete sledovat i na Facebooku: facebook.com/WellBeKind

Žádné komentáře:

Okomentovat