10. března 2013

Kauza s koňským masem

Série obrázků reagujících na aktuální kauzu s koňským masem, které bylo objeveno v masných výrobcích označovaných jako vepřové či hovězí hned v několika evropských státech po sobě.
A series of posters reacting to the actual cause with horse meat found in products labeled as pork or beef throughout Europe.

Zajímavá poznámka, která se spolu s fotkami objevila:
"[The outrage] ... just proves how ... disconnected our culture and moral outlook is and how little we choose to know about the origins of our butchered victims. Also another sickening observation would be that, if they feel confident enough to connivingly sell such a known taboo "product", what else are they hiding?"
"Skandál spojený s touto kauzou ukazuje, jak jsou naše kultura a morální hodnoty odloučené od skutečnosti, která se děje, a jak málo se chceme zajímat o osud našich porážených obětí.
Také je velmi znepokojující pomyšlení, že pokud se masokombináty bez skrupulí odváží tajně podávat lidem pod jiným označením tak tabuizovaný produkt, jako je koňské maso, co všechno další skrývají a čeho jsou schopni?"

Z facebookového alba stránky 269life.

Něco o neprůhlednosti obchodu s masem, která celou kauzu umožnila, zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1175066

Žádné komentáře:

Okomentovat