25. srpna 2009

Jak zabít

Výňatek z Vyhlášky 382/2004 Sb. ze dne 15. června 2004 o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování (nevím jak se to správně cituje).
"Nákresy a popis stanovených míst na hlavě zvířete pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje"
Je to hrozný čtení a taky nechápu, jak se může mluvit o ochraně někoho při porážení. My tě zabijeme, ale budeme tě u toho chránit... Konkrétně třeba formulace v odstavci o postupech usmrcování: "(...) musí být osoby (...) poučeny (...) o způsobu zabezpečení péče o ochranu a pohodu zvířat". To zní divně, když si uvědomíme, k čemu jsou postavena jatka.


Skot (mimo býky a telata) - Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí. Býci - Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí, přičemž se přikládá velmi pevně k čelu, maximálně 1 cm od okraje valu probíhajícího středem lebky. Telata - Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti blíže ke spojnici očí než u skotu.

Prasata (kromě kanců) - Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 2,5 cm nad spojnici očí. Kanci - Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 5 cm nad spojnici očí k jedné straně valu probíhajícího středem lebky.

Ovce - U bezrohých ovcí se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti. U rohatých ovcí se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě.

Kozy - U bezrohých koz se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti. U rohatých koz se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě. U kůzlat se ústí umístí v pravém úhlu k čelní kosti stejně jako u telat.
Koně - Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti nad průsečík spojnice očí a uší.

Žádné komentáře:

Okomentovat