18. května 2011

Francie - statistiky, výzkumná zařízení

Dostal se mi do rukou oficiální propagační materiál o Francouzské republice, tak přepisuju některé různé údaje, které mě zajímaly, a k tomu dohledané další materiály. Údaje jsou uváděny k únoru 2008.

Počet tzv. dobytka:
18,3 milionů krav, telat, býků
14,4 milionů prasat, prasnic, selat
7,9 milionu ovcí, jehňat, beranů
1,2 milionu koz, kůzlat, kozlů

"Masná produkce":
Maso krav: 1,8 mil. metrických tun "jatečné váhy" (1,8 miliard kg, jestli dobře počítám)
Maso prasat: 2,3 mil. metr. tun "jatečné váhy"
Maso beranů, jehňat, ovcí, koz: 1,4 mil. metr. tun "jatečné váhy"
Maso kuřat, slepic, krůt, kachen, hus atd.: 1,9 mil. metr. tun "jatečné váhy"

Mléko: Francie je po Německu druhý největší producent v EU; pátý celosvětově (22,6 miliard litrů)

Průmysl - sektor farmaceutický:

Roční obrat: 40,6 mld. €. Největší producent v EU a třetí vývozce ve světě

Výzkum a vývoj (R&D, jak se mu familiérně říká):
V r. 2006 francouzské výdaje na R&D činily 37,99 mld. €.
Z toho zhruba půl na půl financuje soukromý a veřejný sektor.
Hlavní národní výzkumná zařízení jsou CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) a specializovaná INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) a INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). Mimo ně operují pochopitelně desítky soukromě financovaných zařízení.
Stránky INSERM v angličtině: english.inserm.fr
Stránky INRA v angličtině: www.international.inra.fr
CNRS - rozcestník jednotlivých institutů, dále už jen francouzsky: www.cnrs.fr/en/aboutCNRS/institutes.htm

Následuje pár objevů ze stránek INRA (Francouzský národní institut pro výzkum v zemědělství)

Obezitu máme naprogramovanou od počátku života
Studie na zvířatech provedená našimi výzkumníky prokázala, že růstové poruchy způsobené špatnou výživou během prenatálního období mají vliv na metabolické parametry, které ovlivňují chuť k jídlu, a tudíž mají dopad i na stravovací chování v dospělosti.
K pokusu byl využit model krysy s vrozeným zpožděním prenatálního růstu. Na něm se ukázalo, že nedostatek bílkovin v prenatálním období snížil porodní váhu, ale zvýšil denní příjem potravy po odstavu. Ve zvýšené míře byla potrava přijímaná v noci. To bylo spojeno s výrazným nárůstem mozkových signálů podporujících přijímání potravy.
(www.international.inra.fr/research/obesity_is_programmed_from_the_start_of_life)
Super.

Nadměrný příjem omega 6 a nedostatek omega 3 způsobuje u pozdějších generací obezitu
Výzkumníci vystavili několik generací dospělých i dorůstajících myší obou pohlaví tzv. západní stravě, načež zhodnotili dopady takto tučné stravy na lidskou populaci. Vystavení geneticky stabilní populace zvířat stravě typické pro rozvinuté a rozvíjející se země bylo dostatečným pro nárůst vícegenerační obezity, což koresponduje s údaji shromážděnými u lidí.
(www.international.inra.fr/research/excessive_omega_6_intake)
Prostě proč děláme takovéhle pokusy, jen abychom si ověřili, že to, co už víme u lidí, funguje i u myší?

Výzkum obezity u myší

Použitím aromat je nyní možné snížit obsah soli v potravinách
Ve zkratce - sůl je nezdravá, ale lidi mají rádi slanou chuť jídla, takže to vyřešíme tak, že nezdravou sůl nahradíme nezdravými aromaty, které navodí onu žádanou slanou chuť. Mám pocit, že podfinancování humanitních věd by se velmi rychle vyřešilo, kdyby v medicíně, chemii, agronomii a dalších začali dvakrát  přemýšlet o smysluplností svých projektů. To by bylo peněz.
(www.international.inra.fr/research/reducing_the_salt_content_in_foods)

Ke stažení informační buletin o výzkumu v genomice živočichů: www.international.inra.fr/research/animal_genomics Samozřejmě vše završeno odstavcem o kvalitě masa a plodnosti vysocevýkonných dojnic.
Dále informační buletin o nárůstu infekčních onemocnění zvířat (míněno těch "masově produkovaných"): www.international.inra.fr/research/emerging_infectious_animal_diseases

Na zajímavosti z INSERM už dneska kašlu...

Žádné komentáře:

Okomentovat